Met een ervaring van ruim 35 jaar  heeft Verhuur- en aannemingsbedrijf TH Verbree BV  alle expertise en disciplines in huis om uw project te kunnen uitvoeren.

Voordat  er gestart kan worden met bouwproces, moeten de nodige voorzieningen worden getroffen: het ontgraven van de bouwput, het aanleggen van bouwwegen, het plaatsen van hekwerk en het inrichten van de bouwplaats.  Wanneer de bouwwerkzaamheden eenmaal zijn voltooid, moeten leidingen, kabels en riolering worden aangebracht of omgelegd en de locatie bewoonbaar worden gemaakt

Zo is het mogelijk   toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen bouwrijp te maken,  rioleringssystemen te realiseren, damwanden te  leveren en aan te brengen en bestratingswerkzaamheden te verrichten waarbij zowel het aanleggen van nieuwe bestrating met hergebruikt of nieuw bestratingsmateriaal mogelijk is. Als finishing touch dragen wij zorg voor het aanleggen van openbare verlichting en groenvoorziening.

Naast het bouwrijp maken kan Verhuur- en aannemingsbedrijf TH Verbree ook worden ingezet voor separate infrawerkzaamheden, denk daarbij  bijvoorbeeld aan het asfalteren van wegen.

Door de keuze van partners die garant staan voor een duurzame uitvoering beperken wij de uitstoot van CO2 en het aan- en afvoeren van werkmaterieel en materiaal zal zoveel mogelijk rond 7 uur in de morgen plaats vinden zodat hinder voor de omgeving beperkt blijft.

De vrachtwagens voldoen aan de Euronorm 5 en 6.