Met ruim 35 jaar ervaring zijn wij ingesteld op het verrichten van zowel klein- als grootschalige sloopwerken. Onze gekwalificeerde medewerkers en het modern in te zetten materieel vormen een solide basis om elk gewenst sloopwerk met kwaliteit uit te voeren. Overlast voor mens en omgeving wordt beperkt door de werkzaamheden zo geluidsarm, trillingvrij en stofvrij mogelijk uit te voeren.

Een grote variëteit aan sloopwerken is door ons uitgevoerd, zowel renovatie-sloopwerkzaamheden als totaalsloop van gebouwen. De impact bij een renovatiesloop is groot, goede communicatie en afspraken zijn essentieel om het werk soepel en snel op te kunnen leveren.

Slopen is precisiewerk waarbij de veiligheid voorop staat. Wij bekijken elke slooplocatie dan ook zorgvuldig en inventariseren de risico’s. Vervolgens stellen wij het sloopplan vast en worden de veiligheidsmaatregelen getroffen.

In oudere panden kan bij sloop altijd asbest worden aangetroffen, met een team van specialisten, waaronder DTA en DAV, worden projecten waar asbest wordt geconstateerd zorgvuldig en conform de wet gesaneerd.

Naast de saneringswerkzaamheden zorgen wij ervoor dat alle procedures op de juiste wijze worden doorlopen waarbij wij u als opdrachtgever volledig ontzorgen.

Wij vinden het belangrijk om het milieu zo min mogelijk te belasten, sloopmateriaal dat kan worden hergebruikt selecteren wij ook als zodanig uit onze sloopprojecten. Door onze manier van slopen (er wordt per afvalstroom gesloopt) worden de restmaterialen al direct gescheiden in verschillende stromen. De materialen  worden verwerkt door onze afvalverwerker deze recycled  en hergebruikt ruim 93% van het ingezamelde restmateriaal.