Met elkaar naar een duurzaam resultaat !

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke voorwaarden voor Verhuur- en aannemingsbedrijf TH. Verbree BV.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid van de medewerkers. Wij faciliteren veiligheidsmiddelen om onze medewerkers in een veilige en gezonde omgeving te laten werken en door gerichte opleidingen en trainingen stimuleren en ondersteunen wij onze medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling om zo continu de kwaliteit van onze organisatie te verbeteren.

Deze tijd vraagt nóg meer vakmanschap, nóg meer visie en nóg meer oplossingsgerichtheid van de aannemer. In het ontwerp, bij de uitvoering, maar vooral ook in de onderhouden beheerfase. Opdrachtgevers verwachten bovendien goed doordachte bijdragen op aspecten als risicomanagement, veiligheid, duurzaamheid en omgevingsmanagement. De vraag naar een integrale aanpak van projecten groeit aanzienlijk.

Mede door de keuze van onze partners staan wij garant voor een duurzame uitvoering van onze werkzaamheden.  Voor onze sloopwerkzaamheden  is onze afvalverwerker  in het bezit van het CO2 bewust certificaat op niveau 3. Doordat zij vestigingen in het hele land hebben zijn de aan- en afvoerroutes kort waardoor verkeersoverlast en de uitstoot van CO2 beperkt blijft.